โซ่
 
Roller Chains / โซ่ส่งกำลัง 

เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดกำลังจากชุดขับ (ต้นกำลัง) ไปยังชุดตาม (รับกำลัง) เพื่อถ่ายทอดหรือส่งกำลังไปยังในการขับเคลื่อนชิ้นส่วนหรือตัวเครื่องจักรโซ่ส่งกำลัง รวมถึงฉุดกำลังและส่งกำลังไปยังจุดต่างๆของอะไหล่เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแพร่หลายออกไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม โดยจะต้องมีการทำงานคู่กับจานโซ่ (Sprockets) ซึ่งจะยึดอยู่กับเพลาด้านขับและตาม

ส่วนประกอบหลักของโซ่ส่งกำลัง 

มีส่วนประกอบหลักคือ สลักโซ่ (Bearing pin / Pin) , ปลอกสลัก(Bush) ,ลูกกลิ้ง(Roller) ,แผ่นประกบด้านใน(Inner Plate) และแผ่นประกบด้านนอก (Outer Plate)

โซ่ส่งกำลัง เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดกำลังจากชุดขับ (ต้นกำลัง) ไปยังชุดตาม (รับกำลัง) เพื่อถ่ายทอดหรือส่งกำลังไปยังในการขับเคลื่อนชิ้นส่วนหรือตัวเครื่องจักรโซ่ส่งกำลัง รวมถึงฉุดกำลังและส่งกำลังไปยังจุดต่างๆของอะไหล่เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแพร่หลายออกไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม โดยจะต้องมีการทำงานคู่กับเฟือง (Sprockets) ซึ่งจะยึดอยู่กับเพลาด้านขับ


โซ่

ข้อต่อครึ่งข้อ

ข้อต่อเต็มข้อ

โซ่รถยก โซ่ปลอก

โซ่ลำเลียง

โซ่ลำเลียงมีปีก

โซ่ส่งกำลัง

เฟืองโซ่มีดุม

เฟืองโซ่ลำเลียง

เฟืองตรง

เฟืองตัวหนอน

เฟืองสะพาน

Chain Iso Roller     
Chain Leaf Chain   
Chain Ansi Roller   
Chain Hollow Pin   
Chain Double Pitch Roller   

Powered by MakeWebEasy.com