Shell Gadinia

Attribute:

Share


Shell Gadinia

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนและเครื่องยนต์ตัวช่วยอื่นๆในเรือเดินสมุทร

  • ให้การปกป้องที่ไว้วางใจได้
  • ยืดอายุการใช้งานน้ำมัน

 

Download Shell Gadinia

Shell Gadinia 30  
Shell Gadinia 40 

Powered by MakeWebEasy.com