Shell Gadus
จาระบี

เชลล์ กาดุส ออกแบบมาเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ
อายุการใช้งานยาวนาน และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

จากจาระบีที่มอบประสิทธิภาพอย่างน่าเชื่อถือสำหรับเครื่องจักรมาตรฐาน ไปจนถึงจาระบีที่ใช้กับเครื่องจักรชนิดพิเศษซึ่งมีเสียงรบกวนต่ำ
อุณหภูมิสูง และทำงานหนัก ผลิตภัณฑ์เชลล์ กาดุส สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและต้นทุนการดำเนินงานของคุณ

 Shell Gadus Brochure  

Shell Gadus S5 V142W

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S5 T460

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S4 V2600 AD

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S4 OG Clear Oil

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S3 T150J

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S3 V460D

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S3 V460

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S3 V220C

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S3 T220

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S3 Repair

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S2 V220

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S2 V220AC

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S2 V100

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S2 A320

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S2 OG

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S2 OGH

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S1 A320

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Shell Gadus S1 OG 200

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com