Shell Mysella S5 N

Attribute:

Share


Shell Mysella S5 N

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซที่มีความเป็นกรดต่ำถึงปานกลาง และ/หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันเถ้าต่ำ (low ash oil)

คุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S5 N คือ:

  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษา
  • เครื่องยนต์สะอาดเป็นเยี่ยม และได้รับการปกป้องสูงสุด


Download Shell Mysella S5 N

Shell Mysella S5 N 40    

Powered by MakeWebEasy.com