Shell Omala S4 WE

Attribute:

Share


Shell Omala S4 WE

น้ำมันเกียร์สังเคราะห์แท้ สำหรับ Worm Gear สามารถใช้งานได้ในสภาวะพิเศษ

เชลล์ โอมาล่า S4 WE มีคุณลักษณะสำคัญคือ:

  • ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยยืดระยะและลดค่าซ่อมบำรุง
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้ยาวนาน ยืดระยะการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยรักษาประสิทธิภาพของชุดเกียร์ได้ดีเยี่ยม และลดการใช้พลังงาน


Download Shell Omala S4 WE

Shell Omala S4 WE 150    
Shell Omala S4 WE 220   
Shell Omala S4 WE 320   
Shell Omala S4 WE 460   

Shell Omala S4 WE 680   

Powered by MakeWebEasy.com