Shell Tellus S3 M

Attribute:

Share


Shell Tellus S3 M

น้ำมันไฮดรอลิคเกรดพรีเมี่ยม ใช้เทคโนโลยีสารป้องกันการสึกหรอที่ปราศจากสังกะสีเพื่อการปกป้องที่ดีเยี่ยม สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม การผลิต และเครื่องจักร

เชลล์ เทลลัส S3 M มีคุณลักษณะสำคัญคือ:

  • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในความร้อนสูง
  • ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยยืดระยะและลดค่าซ่อมบำรุง
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ยืดระยะการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยรักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฮดรอลิค


Download Shell Tellus S3 M

Shell Tellus S3 M 68     
Shell Tellus S3 M 100  

Shell Tellus S4 M 46   

Powered by MakeWebEasy.com