Shell Tellus S3 V

Attribute:

Share


Shell Tellus S3 V

น้ำมันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ ที่มีดัชนีความหนืดสูง ใช้เทคโนโลยีสารป้องกันการสึกหรอที่ปราศจากสังกะสีและคลอรีน คงทนต่อความร้อนสูง

เชลล์ เทลลัส S3 V มีคุณลักษณะสำคัญคือ:

  • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในความร้อนสูง
  • ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยยืดระยะและลดค่าซ่อมบำรุง
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ยืดระยะการเปลี่ยนถ่าย
  • ลดปัญหาการเกิดคราบตะกอนน้ำมัน รักษาความหนืด ช่วยลดปัญหาที่เกิดในระบบไฮดรอลิค


Download Shell Tellus S3 V

Shell Tellus S3 V 68    

Powered by MakeWebEasy.com