Shell Tellus S2 VX

Attribute:

Share


Shell Tellus S2 VX

น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง ให้การปกป้องและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิกว้าง สำหรับการผลิตและการใช้งานกับเครื่องจักรเคลื่อนที่

เชลล์ เทลลัส S2 VX มีคุณลักษณะสำคัญคือ:

  • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
  • ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยยืดระยะและลดค่าซ่อมบำรุง
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ยืดระยะการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยรักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฮดรอลิค


Download Shell Tellus S2 VX

Shell Tellus S2 VX 22     
Shell Tellus S2 VX 32     
Shell Tellus S2 VX 46   
Shell Tellus S2 VX 68   
Shell Tellus S2 VX 100   

Powered by MakeWebEasy.com