Shell Tellus S2 MX

Attribute:

Share

 
Shell Tellus S2 MX

น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง ให้การปกป้องและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิกว้าง สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม การผลิต และเครื่องจักร

เชลล์ เทลลัส S2 MX มีคุณลักษณะสำคัญคือ:

  • สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
  • ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยยืดระยะและลดค่าซ่อมบำรุง
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ยืดระยะการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยรักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฮดรอลิค


Download Shell Tellus S2 MX

Shell Tellus S2 MX 22     
Shell Tellus S2 MX 32     
Shell Tellus S2 MX 46   
Shell Tellus S2 MX 68   
Shell Tellus S2 MX 100   

Powered by MakeWebEasy.com